Yeroo dhihootti Nuu Egadhaa

Websiytiin Kenyaa Afaan Oromoo Yeroo dhihoo Keessattii odefanoo gara garaa qabatee nidhufa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *