ENGLISH                                                                                                                                                              የዌብሜይል     መልዕክት ይላኩልንዳይሬክቶሬቶችና የሥ/ክፍሎች

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በ3 ዋና የስራ ሂደቶች፤በ3 ንዑስ የስራ ሂደቶች፤በ7 ደጋፊ የስራ ሂደቶች እንዲሁም በ4 ተጫማሪ የሥራ ክፍሎችና ጽህፈት ቤቶች በመከፋፍል አገልግልት እየሰጠ ይገኛል፡፡

እያንዳንዱ የስራ ሂደት ምን እንደሚሰራ ለማወቅ እባክዎ ዳይሬክቶሬቶችና የሥራ ክፍሎች ከሚለዉ ሜኑ ስር ካሉ ዝርዝሮች  ዉስጥ የሚፈልጉትን የሥራ ሂደት ሥም ይጫኑ፡፡