የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የአፋን ኦሮሞ ስርአተ ትምህርት ማበልጸግና ትግበራ ዳይሬክቶሬት በ2016 ዓ.ም የቅድመ ዝግጅት ተግባራት ዙሪያ ውይይት አካሄደ፡፡

by | ዜና

(ነሀሴ 1/2015 ዓ.ም)  በውይይቱ የክፍለ ከተማ ትምህርት ጽ/ቤት የአፋን ኦሮሞ ስርአተ ትምህርት ትግበራ ቡድን መሪዎችና የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሳነ መምህራን ተሳታፊ የሆኑ ሲሆን በመርሀ ግብሩ የ2015 ዓ.ም አፈጻጸም እና የቀጣይ አመት ቅድመ ዝግጅት ሊከናወኑ በሚገባቸው ተግባራት ዙሪያ ውይይት ተካሂዱዋል፡፡

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የአፋን ኦሮሞ ስርአተ ትምህርት ማበልጸግና ትግበራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሮቢ ዋሚ በውይይቱ መክፈቻ ባስተላለፉት መልዕክት ወቅቱ የ2016 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የቅድመ ዝግጅት ተግባራት የሚከናወኑበት እንደመሆኑ ትምህርት ቤቶችም ሆኑ በየደረጃው የሚገኙ የትምህርት መዋቅሩ አደረጃጀቶች ትምህርታቸውን በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ የሚማሩ ተማሪዎች በሚፈለገው ደረጃ ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ በምዝገባ ወቅት የተለያዩ መልዕክቶችን የያዙ ባነሮችን ማሳተም እና የቤት ለቤት ቅስቀሳ ማድረግ እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል፡፡

አቶ ሮቢ አክለውም በሁሉም ትምህርት ቤቶች አዲሱ ስርአተ ትምህርት በአግባቡ ተግባራዊ እንዲሆን ርዕሳነ መምህራን እና የክፍለ ከተማ ቡድን መሪዎች ኃላፊነታችውን  በአግባቡ መወጣት እንደሚጠበቅባቸው ጠቁመው በትምህርት ስርአቱ  የብዝሀ ቋንቋን ተግባራዊ ለማድረግ ተማሪዎች ከአፍ መፍቻ ቋንቋቸው በተጨማሪ ሌላ ቋንቋ እንዲማሩ ከተማ አስተዳደሩ ወስኖ ተግባራዊ በመደረግ ላይ እንደሚገኝ በመግለጽ በቀጣይ አመት አተገባበሩ የተሻለ እንዲሆን እንድሁም በ7ኛ እና በ8ኛ ክፍል ደረጃ የሚሰጠዉን ትምህርት ቀድሞ በተላከ የብዝሀ ቋንቋ አተገባበር ሰርኩላር መሠራት አስፈላጊዉን ዝግጅት እንድደረግ እና ተገቢውን የድጋፍና ክትትል ስራ መስራት እንደሚገባ አስረድተዋል፡፡

የውይይቱ ተሳታፊዎች በየትምህርት ቤቶቻቸው በ2015 ዓ.ም የተካወኑ ተግባራትን እና በ2016 ዓ.ም ሊከናወኑ የሚገባቸውን ጉዳዮች ከማንሳታቸው ባሻገር በአዲስ አበባ ከተማ የአፋን ኦሮሞ ስርአተ ትምህርት ተማሪዎችን ተሳትፎ ለማሳደግ ሀላፊነታቸዉን በመወጣት ከሁሉም ባለድርሻ በጋራ መስራት እንደሚጠበቅ አስታውቀዋል፡፡

Biiroo Barnootaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Daarektoreetiin Qophiifi Raawwii Sirna Barnooataa Afaan Oromoo Qophii Dursaa bara 2016 irratti marii gaggeesse.

Maree kanarratti dursitootni  garee raawwii sirna barnootaa kutaalee magalaafi dura bu’ootni manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa Afaan Oromoo barsiisaa jiranii kan hirmaatan yoo ta’u saganticharratti raawwiin bara 2015fi qophii dursaa ijoo  bara 2016  irratti mareen bal’aan taasifameera.

Biiroo Barnootaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti Daarekterri Daarektoreetii  Qophiifi Raawwii Sirna Barnooataa Afaan Oromoo  Obbo Roobii Waamii ergaa baniinsa  waltajjii mareerratti dabarsaniin yeroon kun  yeroo hojiileen dursaa qophii bara 2016 itti raawwataman waan ta’eef manneetiin barnootaas ta’e caasaan ijaarsa barnootaa sadarkaan jiru barattootni Afaan Oromootiin baratan gara mana barnootaa akka dhufaniif baanaroota  ergaawwan adda addaa qaban maxxansiisuufi sosochii galmee  manaa gara manaa gochuun barattoota bal’inaan gara mana barnootaa fiduu  irraatti  hojjatamuu qaba jedhaniiru.

Dabalataanis dura bu’oonni manneen barnootaafi dursitootni garee kutaalee magaalaa itti gaafatamummaa isaanii seeraan manneen barnootaa hunda keessatti bahachuu akka qaban yaadachiisuun akkaataadhuma sirna barnootaa haaraatiin sirna barnootaa Af-Daneessaa hojiirra oolchuun barattootni Afaan jalaqabaa isaaniirratti dabalataan Afaan lammaffaa biro akka baratan bulchiinsi magaalaa murteessee hojiitti seenuusaa ibsuun waggaa itti aanuttis hojiirra oolmaan isaa fooyya’aa akka ta’uuf akkasumas barnoota sadarkaa  kutaa 7ffaafi 8ffaa tti kennamuuf sarkulaarii dursee hojirra olmaa Af-Daneessaaf ergame irratti hundaa’uun qophii barbaachisaa gochuun hojii hordoffiifi deeggarsaa raawwachuun  murteessaa ta’uu hubachiisaniiru.

Hirmaattotnis hojiilee bara 2015 hojjetamaniifi bara 2016 tti wantoota hojjetamuu qaban kaasuurra darbee hirmaannaa barattootaa Afaan Oromootiin barnoota isaanii hordofanii guddisuuf cimnaan kan hojjatanii ta’u ibsanii, dhimmamtootni barnootaa hundi tumsanii hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SITE VISITORS

  • 0
  • 0
  • 175
  • 2,114
  • 9,135
  • 234,185
  • 234,185