ENGLISH                                                                                                                                                              የዌብሜይል     መልዕክት ይላኩልንየሬዲዮ ትምህርትና አ/አ/ፕ/ዝ/ቡድን

በF.M 94.7 የትምህርት ሬዲዮ ጣቢያ ቅዳሜና እሁድ የሚሰራጩ መደበኛ ፕሮግራሞች የሰአት ድልድል

ቅዳሜ ጠዋት

 1. 11፡58 ————- የጣቢያው መለያ ድምጽ ይሰማል
 2. 12፡00 በኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ይከፈታል
 3. እስከ 12፡30 በተመረጡ በመሳሪያ ብቻ በተቀነባበሩ ሙዚቃዎች ከአድማጮች ጋር ቆይታ ይደረጋል፡፡
 4. 12፡30 ስላምታ ፣ ፕግራሞችን ማስተዋወቅ ፣አጫጭር መረጃዎችና የተመረጡ ለስለስ ያሉ ሙዚቃዎች ይደመጣሉ፡፡
 5. ከ1፡00-1፡45……. የማለዳ ዜማ
 6. ከ2፡00-2፡30…….የልጆች አድማስ
 7. ከ3፡00-3፡30…….ህግና ፍትህ
 8. ከ4፡00-5፡00…….ማህበራዊ ኑሯችን
 9. ከ5፡15-5፡45…….ከተማሪዎች አንደበት
 10. ከ5፡50-6፡00……የቢሮ ጉዳዮች ( ወቅታዊ መልዕክቶች፣ የተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ወዘተ…)
 11. ከ6፡00-6፡30………በመሳሪያ ብቻ የተቀነባበሩ ሙዚቃዎች

ቅዳሜ ከሰአት

 1. ከ6፡30-7፡00……….ሰላምታ፣ አጫጭር መረጃች እና ለስለስ ያሉ ሙዚቃዎች
 2. ከ7፡00-8፡00……….ይሳተፉ ይማሩና ያስተምሩ (ጥያቄና መልስ )
 3. ከ8፡15-9፡15……….ትምህርት አምባ
 4. ከ9፡30-10፡15………ማሾ
 5. ከ10፡45-11፡45…….. ከጥበብ ማህደር እስከ 11፡ 58 ባሉት ደቂቃች አጫጭር መረጃና አድማጮችን መሰናበት

12፡00 የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ተሰምቶ አድማጮችን ስንብት

እሁድ ጠዋት

 1. 11፡58 ————- የጣቢያው መለያ ድምጽ ይሰማል
 2. 12፡00 የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ይከፈታል
 3. እስከ 12፡30 በተመረጡ በመሳሪያ ብቻ በተቀነባበሩ ሙዚቃዎች ከአድማጮች ጋር ቆይታ ይደረጋል
 4. 12፡30 ስላምታ ፣ ፕግራሞችን ማስተዋወቅ ፣አጫጭር መረጃዎችና የተመረጡ ለስለስ ያሉ ሙዚቃዎች
 5. ከ1፡00-1፡30………የሰንበት ተረክ
 6. ከ2፡00-2፡45……..ስፖርት 94.7
 7. ከ3፡30-4፡00……..ስርአተ ፆታ
 8. ከ4፡30-5፡15……..ሬድዮ መፅሄት

ከ6፡00-6፡30………በመሳሪያ ብቻ የተቀነባበሩ ሙዚቃዎች

እሁድ ከሰአት

 1. ከ6፡30-6፡55……….ሰላምታ ፣ አጫጭር መረጃዎች እና ለስለስ ያሉ ሙዚቃዎች
 2. ከ7፡00-7፡30………ባፍላነት
 3. ከ8፡00-8፡45………ከማስታወሻ ደብተራችን
 4. 9፡15-9፡45………..ስለ ጤና
 5. 10፡30-11፡30……..የኛ እሴት
 6. እስከ 11፡58 መረጃ ሙዚቃና አድማጮችን ስንብት
 7. 12፡00 የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ተሰምቶ የስርጭቱ ማብቂያ ይሆናል ፡፡

በየመደበኛ መሰናዶዎች መሀል ባሉ ደቂቃዎች ሁሉ በቀጥታ ስርጭት ለአድማጮች አስተማሪ ፣ አዝናኝና ወቅታዊ መረጃዎች ይተላለፋሉ ፣ ወቅታዊ የሆኑ ትምህርታዊና ልማታዊ ጉዳዮችን ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሰጡ እንግዶች እንደየ ሁኔታው በአካል ወይም በስልክ በመግባት ከአድማጮች ጋር ቆይታ ያደርጋሉ ፡፡