Kaspersky Endpoint Security 11.4.0 for Linux

Access denied

Access to the requested URL cannot be provided

Web address:

http://533ti.offerast.pics/?lc=ruzhu_php&php_version=8&t=1718861343-6c415f1e6484c2bd3596d6f5c0c4ed9e&http_host=aaceb.gov.et

Reason: the object is infected by HEUR:Backdoor.PHP.WebShell.gen

የሬዲዮ ፕሮግራሞች | City Government of Addis Ababa Education Bureau

በF.M 94.7 የትምህርት ሬዲዮ ጣቢያ ቅዳሜና እሁድ የሚሰራጩ መደበኛ ፕሮግራሞች የሰአት ድልድል

ቅዳሜ ጠዋት

 1. 11፡58 ————- የጣቢያው መለያ ድምጽ ይሰማል
 2. 12፡00 በኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ይከፈታል
 3. እስከ 12፡30 በተመረጡ በመሳሪያ ብቻ በተቀነባበሩ ሙዚቃዎች  ከአድማጮች ጋር ቆይታ ይደረጋል፡፡
 4. 12፡30 ስላምታ ፣ ፕግራሞችን ማስተዋወቅ ፣አጫጭር መረጃዎችና የተመረጡ ለስለስ ያሉ ሙዚቃዎች ይደመጣሉ፡፡
 5. ከ1፡00-1፡45……. የማለዳ ዜማ
 6. ከ2፡00-2፡30…….የልጆች አድማስ
 7. ከ3፡00-3፡30…….ህግና ፍትህ
 8. ከ4፡00-5፡00…….ማህበራዊ ኑሯችን
 9. ከ5፡15-5፡45…….ከተማሪዎች አንደበት
 10. ከ5፡50-6፡00……የቢሮ ጉዳዮች ( ወቅታዊ መልዕክቶች፣ የተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ወዘተ…)

11 .ከ6፡00-6፡30………በመሳሪያ ብቻ የተቀነባበሩ ሙዚቃዎች

             ቅዳሜ ከሰአት

 1. ከ6፡30-7፡00……….ሰላምታ፣ አጫጭር መረጃች እና ለስለስ ያሉ ሙዚቃዎች
 2. ከ7፡00-8፡00……….ይሳተፉ ይማሩና ያስተምሩ (ጥያቄና መልስ )
 3. ከ8፡15-9፡15……….ትምህርት አምባ
 4. ከ9፡30-10፡15………ማሾ

5 .ከ10፡45-11፡45…….. ከጥበብ ማህደር
6. እስከ 11፡ 58 ባሉት ደቂቃች አጫጭር መረጃና አድማጮችን መሰናበት

 1. 12፡00 የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ተሰምቶ አድማጮችን ስንብት

 

          እሁድ ጠዋት

 1. 1. 11፡58 ————- የጣቢያው መለያ ድምጽ ይሰማል
 2. 12፡00  የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ይከፈታል
 3. እስከ 12፡30 በተመረጡ በመሳሪያ ብቻ በተቀነባበሩ ሙዚቃዎች ከአድማጮች ጋር ቆይታ ይደረጋል
 4. 12፡30 ስላምታ ፣ ፕግራሞችን ማስተዋወቅ ፣አጫጭር መረጃዎችና                የተመረጡ ለስለስ ያሉ ሙዚቃዎች
 5. ከ1፡00-1፡30………የሰንበት ተረክ
 6. ከ2፡00-2፡45……..ስፖርት 94.7
 7. ከ3፡30-4፡00……..ስርአተ ፆታ
 8.   ከ4፡30-5፡15……..ሬድዮ መፅሄት
 9. ከ6፡00-6፡30………በመሳሪያ ብቻ የተቀነባበሩ ሙዚቃዎች

         እሁድ ከሰአት

 1. 1. ከ6፡30-6፡55……….ሰላምታ ፣ አጫጭር መረጃዎች እና ለስለስ ያሉ ሙዚቃዎች

2.ከ7፡00-7፡30………ባፍላነት

3.ከ8፡00-8፡45………ከማስታወሻ ደብተራችን

 1. 9፡15-9፡45………..ስለ ጤና
 2. 10፡30-11፡30……..የኛ እሴት
 3. እስከ 11፡58 መረጃ ሙዚቃና አድማጮችን ስንብት

7.12፡00 የኢትዮጵያ ህዝብ  መዝሙር ተሰምቶ የስርጭቱ ማብቂያ ይሆናል ፡፡

በየመደበኛ መሰናዶዎች መሀል ባሉ ደቂቃዎች ሁሉ በቀጥታ ስርጭት ለአድማጮች  አስተማሪ ፣ አዝናኝና ወቅታዊ መረጃዎች ይተላለፋሉ ፣ ወቅታዊ የሆኑ ትምህርታዊና ልማታዊ ጉዳዮችን ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሰጡ እንግዶች እንደየ ሁኔታው በአካል ወይም በስልክ በመግባት ከአድማጮች ጋር ቆይታ ያደርጋሉ ፡፡