የሚወርዱ መረጃዎች / Downloads

መነሻ ገጽ E የሚወርዱ መረጃዎች

ደንቦችና አዋጆች

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 56_2010

የፌደራል መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ 515_1999

የፌደራል መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ 1064_2010

የኮምፒዩተር ወንጀል አዋጅ ቁጥር 958_2008

የፌዴራል የመንግስት ሰራተኞች የዲስፒሊን አፈፃፀምና የቅሬታ አቀራረብ ስነስረአት ደንብ ቁጥር 77_94

ቅጅ እና ተዛማች መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 410_1996