አዲሱን ስርአተ ትምህርት መሰረት አድርጎ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አፋን ኦሮሞን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ ለሚማሩ ተማሪዎች የተዘጋጀውን የትምህርት ይዘት የማስተዋወቅ ስራ ተሰራ፡፡

by | ዜና

(አዲስ አበባ 2/2/2016 ዓ.ም)  በትውውቅ መርሀግብሩ በከተማ አስተዳደሩ በሚገኙ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አፋን ኦሮሞን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ የሚያስተምሩ መምህራንን ጨምሮ የ2ኛ ደረጃ ሱፐርቫይዘሮችና የክፍለከተማ ትምህርት ጽህፈት ቤት የአፋን ኦሮሞ ስርአተ ትምህርት ትግበራ ቡድን መሪዎች  ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የአፋን ኦሮሞ ስርአተ ትምህርት ማበልጸግና ትግበራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሮቢ ዋሚ በመርሀ ግብሩ መክፈቻ ባስተላለፉት መልዕከት ዘንድሮ በከተማ አስተዳደሩ በሁሉም የትምህርት እርከኖች አዲሱ ስርአተ ትምህርት ተግባራዊ መደረጉን ገልጸው በስርአተ ትምህርቱ ከተካተቱ ተግባራት መካከል አንዱ  የሆነውን እና በ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አፋን ኦሮሞን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ ለሚማሩ ተማሪዎች የተዘጋጀውን የስርአተ ትምህርት ይዘት ለመምህራንም ሆነ ለሱፐርቫይዘሮች በማስተዋወቅ ትምህርቱ በትምህርት ቤቶቹ በአግባቡ ተግባራዊ እንዲሆን ታስቦ መርሀ ግብሩ መዘጋጀቱን  አስታውቀዋል፡፡

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የአፋን ኦሮሞ ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ባለሙያ አቶ ግርማ ደቻሳ በበኩላቸው በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አፋን ኦሮሞን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ የሚያስተምሩ መምህራንም ሆኑ እነሱን የሚደግፉ ሱፐርቨይዘሮች የስርአተ ትምህርቱን ይዘት እንዲተዋወቁ ከመደረጉ ባሻገር በቢሮ ደረጃ በተዘጋጀው የአፋን ኦሮሞ እንደ 2ኛ ቋንቋ ማስተማሪያ ሞጁል ዙሪያ ግንዛቤ እንዲያገኙ መደረጉን ገልጸዋል፡፡

Sirna barnoota haaraa bu’uura godhachuun Afaan Oromoo akka Afaan lammaffatti barattoota barataniif qabiyyee barnoota qopha’e irratti hojii madaqinsaa hojetame.

Saganta madaqinsa kana keessatti barsiisoota sadarka 2ffaa bulchiinsa magaalaa finfinneetti Afaan Oromoo akka Afaan lammaffatti barsiisan dabalatee suupparvaayizaarota sadarkaa 2ffaafi dursaa garee waajjira barnoota kutaa magaalaatti raawwii sirna barnoota Afaan Oromoo hirmaatanii jiru.

Biiroo Barnoota bulchiinsa magaalaa finfinneetti Daariktooreeti qophiifi raawwii sirna barnoota Afaan Oromoo Obboo Roobii Waamii sagantaa saaqinsa taasisanin bara kana bulchiinsa  magaalaa Finfinnee keessatti mannen barnoota hundatti sirni barnoota haaraa sadarkaa 2ffaa tti hojiirra olaa jiru keessatti kan hammatame keessaa tokkoo kan ta’efi mannen barnoota sadarka 2ffaa Afaan Oromoo akka Afaan lammaffaati barattoota barataniif qabiyyee sirna barnoota barsiisaaniifis ta’e suupparvaayizaarotaaf madaqsuun mannen barnoota keessatti qixa sirrii ta’en akka hojiirraa oluuf sagantaa qopha’e jechuun beeksisanii jiru.

Biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa ogeessaa raawwii sirna barnoota Afaan Oromoo Obboo Girmaa Daachasaa karaa isaanii mannen barnoota sadarka 2ffaa keessatti Afaan Oromoo akka Afaan lammaffatti  barsiisota barsiisaniifi suupparvaayizaarota qabiyyee sirna barnoota madaqsuu irra caalaa sadarkaa biirootti moojulii Afaan 2ffaa barsiisuuf qopha’e irratti hubannoo akka argatan ta’e jira jechuun beeksisan.

 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SITE VISITORS

  • 0
  • 0
  • 175
  • 2,114
  • 9,135
  • 234,185
  • 234,185