ቀን 19/2/2016 ዓ.ም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የአጠቃላይ ትምህርት ሱፐርቪዥን ዳይሬክቶሬት የዘርፉን የ2016ዓ.ም 1ኛ ሩብ አፈጻጸም ገመገመ።

by | ዜና

በግምገማው በ117 የአንደኛ ደረጃ እና በ27 የሁለተኛ ደረጃ ክላስተሮች በሁለቱ ስርአተ ትምህርት በሩብ አመቱ የተከናወኑ ተግባራት ሪፖርት ቀርቦ ውይይት የተካሄደ ሲሆን በመርሀ ግብሩ የትምህርት ቢሮን ጨምሮ የክፍለ ከተማና ወረዳ ሱፐር ቫይዘሮች ተሳታፊ ሆነዋል።

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የአጠቃላይ ትምህርት ሱፐርቪዥን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ፀጋዬ አሰፋ በግምገማ መድረኩ ባስተላለፉት መልዕክት በ2016ዓ.ም 1ኛ ሩብ አመት ከቢሮ ጀምሮ እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ከሱፐርቪዥን ስራ ጋር በተገናኘ በአማርኛ እና አፋን ኦሮሞ ስርአተ ትምህርት የተከናወኑ ተግባራትን በመገምገም በቀጣይ የተሻለ ስራ ለመስራት በማ ሰብ መርሀ ግብሩን ማካሄድ ማስፈለጉን ገልጸው የውይይቱ ተሳታፊዎችም በአፈጻጸም የታዩ ጠንካራ ጎኖችን በማስቀጠልም ሆነ በሂደት የታዩ ክፍተቶችን በመቅረፍ ለተማሪዎች ውጤት መሻሻል የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ሊወጡ እንደሚገባም አስገንዝበዋል።

በመርሀ ግብሩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የአጠቃላይ ትምህርት ሱፐርቪዥን ቡድን መሪ ወይዘሪት ትግስት ድንቁ እና የአፋን ኦሮሞ አጠቃላይ ሱፐርቪዥን ቡድን መሪ አቶ መንግስቱ አበበ በ1ኛ ሩብ አመት የተከናወኑ ተግባራት ሪፖርት እንዲሁም በቢሮው ሱፐርቫይዘሮች በየትምህርት ተቋማቱ የተካሄደ ሱፐርቪዥን ግብረ መልስ አቅርበው በተ ሳታፊዎች ውይይት ተካሂዷል።

Daarektoreetiin suupparviizyinii barnoota waliigalaa biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee raawwii kurmaana 1ffaa bara 2016 gamaaggame.

Gamaaggamicha irratti wiirtuun gurmuu sad.1ffaa fi sadarkaa 2ffaa 117 sirna barnootaa lamaaniin gabaasni hojiiwwan kurmaana 1ffaatti raawwataman dhiyaachuun kan irratti mariyatame yammuu ta’u saganticha irratti suupparvaayizaroota biiroo dabalatee suupparvaayizaroonni kutaalee magaalaafi aanaalee argamaniiru.

Biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti daarektarri daarektoreetii suupparviizyinii barnoota waliigalaa obbo Tsaggaayee Asaffaa ergaa dabarsaniin bara 2016 kurmaan a 1ffaatti biiroo irraa eegalee hanga manneen barnootaatti dame lamaaniin Hojii suupparviizyinii gamaaggamuun fuulduratti Hojii faayya’aa hojjechuuf yaadamee sagantichi qophaa’uu isaa ibsuun hirmaattonnis cimina raawwii itti fufsiisuun hanqinoota adeemsa keessa mul’atan hir’isuun fooyya’iinsa qabxii barattootaatiif itti gaafatamummaa isaanii bahuu akka qaban hubachiisaniiru.

Saganticha irratti dursituun garee suupparviizyinii barnoota waliigalaa aadde Tigist Dinquufi dursaan garee suupparviizyinii barnoota waliigalaa Afaan oromoo obbo Mangistuu Abbabaa gabaasa hojiiwwan kurmaana 1ffaa keessatti raawwataman akkasumas duubdeebii suupparvaayizaroota biirootiin kennaman dhiyeessuun mariin gaggeeffameera.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SITE VISITORS

  • 0
  • 183
  • 249
  • 2,419
  • 8,971
  • 243,953
  • 243,953